Mar 29, 2020

Ambrosia @NEO Japan

Kimono : ***Ambrosia***KALAVINKA @NEO Japan
Location : Kindred Spirit

NEO Japan (3/28~)
https://maps.secondlife.com/secondlife/GABRIEL3/127/127/500

https://www.neo-japan.sl/
https://www.facebook.com/Neo-Japan-SL-2076298092598616/
https://www.flickr.com/groups/neojapansl/

Ambrosia
http://maps.secondlife.com/secondlife/Nautilus%20-%20Magon/57/69/23

Mar 9, 2020

Ambrosia @Tlalli-The Fair Around the World

***Ambrosia***Spring KIMONO[sakura green]
***Ambrosia***GETA mule[FAT]
@Tlalli-The Fair Around the World

***Ambrosia***Spring KIMONO[butterfly white]
***Ambrosia***GETA mule[FAT]
@Tlalli-The Fair Around the World
Location : Kindred Spirit

Tlalli-The Fair Around the World
https://maps.secondlife.com/secondlife/ATLaGeL%20TuRKiYe/137/130/23
https://tlallithefairaroun.wixsite.com/tlalliaroundtheworld

Ambrosia
http://maps.secondlife.com/secondlife/Nautilus%20-%20Magon/57/69/23