Mar 9, 2020

Ambrosia @Tlalli-The Fair Around the World

***Ambrosia***Spring KIMONO[sakura green]
***Ambrosia***GETA mule[FAT]
@Tlalli-The Fair Around the World

***Ambrosia***Spring KIMONO[butterfly white]
***Ambrosia***GETA mule[FAT]
@Tlalli-The Fair Around the World
Location : Kindred Spirit

Tlalli-The Fair Around the World
https://maps.secondlife.com/secondlife/ATLaGeL%20TuRKiYe/137/130/23
https://tlallithefairaroun.wixsite.com/tlalliaroundtheworld

Ambrosia
http://maps.secondlife.com/secondlife/Nautilus%20-%20Magon/57/69/23


No comments:

Post a Comment