Aug 6, 2017

Kyoko Couture @The Chapter Four

Head Ribbon : Kyoko Couture - KC No.72[Sugar]Violet (@The Chapter Four)
Dress : Kyoko Couture - KC*M No.25[Meg]
Pose : *{( konpeitou )}* pose collection - dreamy (Free Gift)

Head Ribbon : Kyoko Couture - KC No.72[Sugar]Mint (@The Chapter Four)
Dress : Kyoko Couture - KC*M No.25[Meg]
Nail : 朔pose+ゆずや - Vitamin girl Y+S gift
Pose : *{( konpeitou )}* pose collection 2 - lucky (Free Gift)

No comments:

Post a Comment